คลอรีน

ข่าวสาร

  • การให้ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด · ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 สำหรับยางพาราในแหล่งปลูกยางเดิม และสูตร 20-10-12 สำหรับยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ อัตรา และเวลาใส่ปุ๋ยตามชนิดของดินและอายุของต้นยาง ตามตารางที่ 1 · ...
  •   อ่านต่อ
  • ด่างทับทิมหรือศัพท์ทางเคมีเรียกว่า"โปตัสเซี่ยม เปอร์แมงกาเนต" เป็นสารเคมีประเภทInorganic มีลักษณะเป็นเกล็ดหรือผลึกสีม่วงเข้มสามารถละลายน้ำได้ดีมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ คุณสมบัติเป็นสารประเภทอ๊อกซิเดชั่นอย่างรุนแรง มีประโยชน์...
  •   อ่านต่อ
  • คลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคลอรีนสามารถทำลายเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากนี้คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ทำการเติมคลอรีนลงไปแล้ว...
  •   อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 1 

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทําเว็บไซต์ราคาถูก by WebsiteBigbang