คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > กรดเกลือ35%

 • Specifications
  รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Data)
   ชื่อทางการค้า กรดเกลือ 35%
  ชื่อทางเคมี Hydrochloric Acid
  สูตรทางเคมี HCl
            กรดเกลือ35% หรือเรียกว่า กรดไฮโดรคลอริก สูตรทางเคมี HCL เป็นสารกัดกร่อนรุนแรง เป็นของเหลวใสมีกลิ่นฉุนมาก
        กรดเกลือ35% หรือเรียกว่า กรดไฮโดรคลอริก สูตรทางเคมี HCL เป็นสารกัดกร่อนรุนแรงเป็นของเหลวใสมีกลิ่นฉุนมาก
  เมื่อตัวกรดสัมผัสกับสิ่งใดๆเช่นโลหะของเหลวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมีฟองของการกัดกร่อนมีไอระเหยเกิดขึ้นภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้กับกรดเกลือ35%ก็คือพลาสติกเท่านั้น ดังนั้นถ้าจะใช้กรดเกลือจะต้องศึกษาข้อมูลความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง
        การใช้ประโยชน์กรดเกลือ35%
  ใช้ในการผลิตสารประกอบคลอไรด์, บำบัดน้ำเสีย, กัดสนิมเหล็ก, ทำปฏิกิริยาในขบวนการผลิตโดยทั่วไปใช้ในห้องปฏิบัติการและใช้ในการแยกหรือทำให้แร่ธาตุบริสุทธิ์ เช่น แร่ดีบุก แทนทาลัม
        การจำแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification)
  U.N. Number CAS No สารก่อมะเร็ง
  1789 7647-01-0 -
        สารประกอบที่เป็นอันตราย (Hazardous Ingredients)
  ชื่อสารเึคมี
  (Substances) เปอร์เซ็นต์
  (Percent)   ค่ามาตรฐาน
  TLV ความปลอดภัย
  LD50
  กรดเกลือ 35% 7 mg/m3 or 5 ppm 900 mg/kg (Rabbit)
         ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)
  จุดเดือด (Boiling Point °C) 65.6-110° C
  จุดหลอมเหลว 0 °C (Melting Point °C) -53° C
  ความดันไอ (Vapour pressure) 78 mmHg @ 20° C
  การละลายได้ในน้ำ (Solubility in Water) สมบูรณ์
          ความถ่วงจำเพาะ
  (Specific Gravity (H2O = 1.0)) 1.16 @ 30° C
  อัตราการระเหย (Evaporating Rate) <1.00
          ลักษณะสี และกลิ่น
  (Appearance Colour and Odor) ใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนแสบจมูก
  ความเป็นกรดด่าง (pH-value) เป็นกรด pH < 0
          ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion Hazard Data)
  5.1 จุดวาบไฟ (Flash Point)
  5.2 ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammable limits-LEL): ค่าต่ำสุด (LEL)%: NA , ค่าสูงสุด (UEL)%: NA
  5.3 อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง (Autoignition Temperature)
  5.4 การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reactivity)
  -ทำปฏิกิริยารุนแรงกับด่างแก่และทำให้เกิดความร้อน เช่น ไฮดรอกไซด์, คาร์บอเนต
  -ทำปฏิกิริยากับโลหะทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งติดไฟได้
  -ทำปฏิกิริยากับ Phosphide เกิดก๊าซพิษ Phosphine
  -ทำปฏิกิริยากับสาร Acetylide, Boride, Carbide เกิดความร้อนสูงและเปลวไฟ
  -ทำปฏิกิริยากับสาร Cyanide, Sulfide เกิดก๊าซอันตราย
  5.5 สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน (Material to Avoid)
  -สารที่ทำปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้น
  5.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว (Hazardous Decomposition Products)
  -ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 
           ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard Data)
  6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย (Ways of Exposure)
  -ระบบหายใจ ตา ผิวหนัง ระบบย่อยอาหาร
  6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เยื่อบุ) (Local Effects(Skin Eyes Moucous Membrane)
  -มีอันตรายต่อผิวหนัง ตา และเยื่อบุ ทำให้ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ปวดแสบและอาจบอดได้
  -ระคายเคืองต่อผิวหนังและอาจทำให้ไหม้ได้
  6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกินไปในระยะสั้นๆ (Effects of Overexposure Short-term)
  6.4 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกินไปในระยะยาว (Effects of Overexposure Long-term)
  -หากได้รับเป็นเวลานานจะทำให้ตาบอดได้ และเป็นเหตุของโรคผิวหนังเรื้อรัง รวมทั้งทำให้เกิดโรคฟัน
  6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV 7 mg/m3 หรือ 5 ppm
            มาตรการด้านความปลอดภัย (Safety Measures)
  7.1 ข้อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง (Special Protection Information)
  7.1.1 การป้องกันไฟและการระเบิด (Fire and Explosion Prevention)
  -กรดเกลือเป็นสารที่ไม่ติดไฟ (แต่ถ้าไฟไหม้เราสามารถใช้น้ำ,โฟม,ผงเคมีแห้ง หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟ)
  7.1.2 การระบายอากาศ (Ventilation)
  -ห้ามปล่อยสู่บรรยากาศ ต้องมีหน่วยดูดกลืนไอกรดที่ระเหยออกจากภาชนะบรรจุ (HCl Vapour Scrubber)
  7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ (RespiratorynProtection Type)
  -กรณีที่ความเข้มข้นในอากาศต่ำ สวมหน้ากากชนิดป้องกันก๊าซชนิดคลุมทั้งหน้า แต่ถ้ามีความเข้มข้นของไอกรดมาก ต้องสวมหน้ากาก พร้อมถังบรรจุอากาศ
  7.1.4 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมือ (Hand Protection)
  -สวมถุงมือชนิดคลุมถึงศอก หรือชุดคลุมชนิดคลุมทั้งตัวซึ่งทำจาก PVC
  7.1.5 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตา (Eye Protection)
  -สวมแว่นตากันสารเคมี หรือที่ครอบตา(Goggle)
  7.1.6 การป้องกันอื่นๆ
  -สวมรองเท้าบู๊ทซึ่งทำจาก PVC
  7.2 การปฐมพยาบาล (First Aid)
  7.2.1 กรณีสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง
  -ถอดชุดที่เปื้อนออก แล้วล้างผิวหนังที่เปื้อนด้วยน้ำอย่างน้อยที่สุด 15 นาที ถ้ายังมีอาการระคายเคือง
  -ควรไปพบแพทย์
  7.2.2 กรณีสัมผัสสารเคมีทางตา
  -ล้างตาด้วยน้ำอย่างน้อยที่สุด 15 นาที ระวังอย่าให้น้ำล้างตาไหลเข้าตาข้างที่ไม่ถูกสารแล้วนำส่งแพทย์
  7.2.3 กรณีสัมผัสสารเคมีโดยการหายใจ
  -ย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุไปที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยหายใจ แล้วนำส่งแพทย์
  7.2.4 ข้อมูลเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษาหรือแก้พิษ)
  -กรณีที่กลืนกินสารเคมีเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ควรให้ผู้ป่วยดื่มนม หรือน้ำใน ปริมาณมากๆ แล้วนำส่งแพทย์
            ข้อปฏิบัติที่สำคัญ (Special Instructions)
  8.1 การขนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storing)
  -ภาชนะที่ขนย้ายและจัดเก็บต้องแข็งแรง ปิดได้สนิท มีฉลากกำกับชัดเจน โดยเก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  8.2 การป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (Corrosiveness)
  -บรรจุในภาชนะที่เป็นวัสดุทนการกัดกร่อน เช่น เหล็กเคลือบผิวด้วยยางกับ PE, PP หรือพลาสติกชนิดอื่น
  8.3 การป้องกันการรั่วและการหก (Spill and Leak Procedures)
  -เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท และเตรียมถังสำรองไว้ ในกรณีที่มีการรั่วไหล ต้องทำลายสภาพกรดโดยใช้โซดาแอชหรือปูนขาว
  8.4 การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสารเคมี (Disposal Methods)
  -น้ำเสียที่เกิดจากกรดเกลือ ก่อนทิ้งต้องบำบัดให้เป็นกลางโดยใช้โซดาไฟ หรือปูนขาวการทิ้งเป็นไปตาม
  -กฏหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  8.5 การใช้สารดับเพลิง (Extinguishing Media)
   กรดเกลือเป็นสารที่ไม่ติดไฟ แต่ถ้าไฟไหม้เราสามารถใช้น้ำ,โฟม, ผงเคมีแห้ง หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟ
               ทางบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายขนาดบรรจุถังละ 20 กิโลกรัม ยินดีจัดส่งทั่วประเทศ
        ต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อคุณอรพรรณ โทร 0979282936 , คุณศุภรดา โทร 0917708536

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., ทำเว็บไซต์ by WebsiteBigbang