คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั้งหมด

  • กรดเกลือ35%
  • Specifications รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Data) ชื่อทางการค้า กรดเกลือ 35% ชื่อทางเคมี Hydrochloric Acid สูตรทางเคมี HCl กรดเกลือ35% หรือเรียกว่า กรดไฮโดรคลอ...
  • รายละเอียด 
  • กรดน้ำส้ม
  • กรดน้ำส้ม หรือ Acetic Acid กรดน้ำส้ม หรือ Acetic Acid เป็นของเหลวใส มีรสเปรี้ยวใช้เจือปนอาหาร กรดน้ำส้ม หรือ Acetic Acid เป็นของเหลวใส มีรสเปรี้ยวใช้เจือปนอาหาร มีคว...
  • รายละเอียด 
หน้า 2 จาก 6 

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., บริษัททำเว็บไซต์ by WebsiteBigbang