คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > ปูนขาว

 • Hydrate Lime

  item

  Specification

  Calcium hydroxide %

  99 min

  Magnesium oxide %

  2 max

  Ferric oxide %

  2 max

  Silica %

  3 max

  Manganese %

  0.05%
  Size 350 mesh(residue 10% max) ปูนขาว ไลม์ (lime) มีชื่อเรียกทางเคมีว่า แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) และมีสูตรทางเคมีคือ CaO ลักษณะโดยทั่วไปเป็นผงสีขาว มีฤทธิ์เป็นด่าง กัดกร่อนได้ โดยปกติแล้วจะผลิตแคลเซียมออกไซด์, CaO จากการเผาวัสดุใดๆ ที่มีส่วนผสมของหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต, CaCO3) เป็นองค์ประกอบ ณ อุณหภูมิมากกว่า 825 องศาเซลเซียส เรียกกระบวนการเผานี้ว่า calcination และจะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ออกมา ปูนขาวนี้ สามารถทำปฏิกิริยากับ CO2 ที่อยู่ในอากาศ โดยอาศัยระยะเวลาที่นานพอ กลับกลายเป็น CaCO3 ได้ ดังนั้นการเก็บรักษาต้องระวังไม่ให้อากาศสามารถผ่านเข้าไปในภาชนะที่ใช้จัดเก็บได้

   สมการแสดงปฏิกิริยา calcination หินปูน

  CaCO3 (s)  ð  CaO (s)  + CO2 (g)

  โดยทั่วไปราคาของปูนขาวเมื่อเทียบกับสารเคมีชนิดอื่นๆ ถือว่ามีราคาไม่แพงมากนัก แต่สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตสารเคมีชนิดอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น การผลิต แคลเซียมไฮดรอกไซด์, Ca(OH)2 จากการนำปูนขาวทำปฏิกิริยากับน้ำ

   CaO (s) + H2O (l)  Ca(OH)2 (aq) (ΔHr = −63.7 kJ/mol of CaO)

  นอกจากจะได้ Ca(OH)2 เป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ปฏิกิริยานี้ยังให้ความร้อนออกมาค่อนข้างมากถึง -63.7 kJ/mol ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนแบบพกพาได้อีกด้วย ในทางกลับกันเมื่อเผา Ca(OH)2 ที่อุณหภูมิ 512 องศาเซลเซียส ก็จะได้ CaO กลับคืนมาดังสมการ

  Ca(OH)2 → CaO + H2O

  คุณประโยชน์ ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย,ฟอกหนัง,การทำเหมืองทอง,และสารเติมแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและฆ่าเชื้อโรคหน้าผิวดินและในน้ำ

  ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

  ผลิตภายในประเทศ

                                                                           

   

   

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., ทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang