คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > แคลเซี่ยมคลอไรด์74%

 • Specifications
  Calcium Chloride 74%(แคลเซี่ยม คลอไรด์) 
  Molecular Formula: CaCl2 CAS No.: 10043-52-4 
  Cotent :74% flakes

  Calcium Chloride 74%
  Molecular Formula: CaCl2 
  CAS No.: 10043-52-4
  ITEMS SPECIFICATIONS TEST RESULTS 
  CALCIUM CHLORIDE (CACL2) 74%MIN 
  MEGNISIUM AND ALKALI METALS CHLORIDE AS NACL 5.0% MAX 2.83% 
  SULFATE (AS SO4) 0.2% MAX 0.043% 
  INSOLUBLE MATTER IN WATER 0.2% MAX 0.08% 
  MAGNESIUM CHLORIDE AS MGCL2 0.5% MAX 0.05% 
  ALKALINITY AS CA(OH)2 0.4% MAX 0.12%
   
  specification:

   คุณประโยชน์: แคลเซี่ยมคลอไรด์ใช้ในกระบวนการทำฝนเทียม(แต่ต้องมีเปอร์เซนต์สูงกว่า90%),อุตสาหกรรมห้องเย็น,อุตสาหกรรมอาหาร,และที่นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมแช่ผลไม้ตัดแต่งและปรับปรุงคุณภาพ การแช่แคลเซี่ยมคลอไรด์สามารถช่วยปรับปรุงความกรอบของเนื้อผลไม้หลังการตัดแต่งได้โดยช่วยให้เนื้อเยื่อของผลไม้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการย่อยของเอ็นไซด์ที่หลั่งออกมาจากเนื้อเยื่อที่เสียหายจากการตัดแต่ง การแช่สารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงความกรอบของเนื้อผลไม้ได้อย่างดี โดยถ้าใช้สารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์ความเข้มข้นมากขึ้นความกรอบก็เพิ่มมากและเวลาที่แช่ให้เหมาะสมอยู่ระหว่าง1-2นาทีและอาจจะมีการเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์ให้สูงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้แคล   เซี่ยมคลอไรด์สามารถซึมผ่านเข้าสู่ภายในเนื้อเยื่อของผลไม้ได้มากขึ้น โดยอุณหภูมิที่ใช้ไม่ควรเกิน600องศาเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้เนื้อเยื่อผลไม้เกิดความเสียหายเนื่องจากความร้อนทำให้สูญเสียความกรอบและลักษณะปรากฎที่สวยงามไป ความเข้มข้นของสารละลายแคลเซี่ยมที่เหมาะสมในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสแตกต่างกันไปตามชนิดของผลไม้โดยทั่วไปแล้วความเข้มข้นที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ0.1-1% หากใช้ความเข้มข้นของสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์ที่ใช้แช่ยังมีผลช่วยลดปริมาณสัตว์รบกวนและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับเปลือกของผลไม้สดอีกด้วย
  ทางบริษัทนำเข้าจากประเทศจีน,ญี่ปุ่น,อเมริกา,ฮอลแลนด์

   
  ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุงและขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., จ้างทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang