คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > แมกนีซี่ยมซัลเฟต

 • Specifications
  1.Magnesium Sulphate Heptahydrate(แมกนีเซี่ยมซัลเฟต) 
  2.MgS04.7H2O 
  3.white crystal or granular 
  4.full soluble in water

   
  agricultural grade Magnesium sulphate 

  คุณประโยชน์: ส่วนใหญ่ใช้สำหรับในอุสาหกรรมภาคเกษตรกรรมพืชและสัตว์น้ำ ธาตุแมกนีเซี่ยมเป็นธาตุอาหารที่พืชใช้ร่วมกับปุ๋ยNPKเป็นประจำทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรและนักวิชาการได้มีวิธีที่จะวินิจฉัยเกี่ยวกับความต้องการของพืชได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และเราได้ทราบดีว่าธาตุอาหารที่สำคัญของพืชซึ่งมีธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรอง,ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารดังกล่าวนี้ถ้าพืชขาดธาตุใดธาตุหนึ่งจะทำให้ผลผลิตของพืชลดลง ทุกวันนี้พืชที่ปลูกจะมีปัญหาเกี่ยวกับธาตุแมกนีเซี่ยมกันมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีการใส่ปุ๋ยNPKและธาตุกำมะถันกันมากขึ้นทำให้ดินเค็มจัดเป็นกรดก็จะทำให้พืชมีผลผลิตตกต่ำลงเรื่อยๆ
  ความสำคัญของแมกนีเซี่ยม 1.เป็นองค์ประกอบหลักของสารคลอโรฟิลล์ส่วนสีเขียวในใบพืช
   2.ช่วยในการเคลื่อนย้ายอาหารในพืชและเป็นตัวนำพาฟอสฟอรัสในการดูดซึมจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืช
   3.เป็นตัวเร่งและเป็นส่วนประกอบของเอ็นไซด์ของพืชหลายชนิด
   4.เคลื่อนย้ายได้ดีในพืช
   5.มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสง
   6.เพิ่มการใช้ธาตุเหล็กในพืช
   7.มีอิทธิพลเกี่ยวกับให้ความสม่ำเสมอของการสุกการแก่ที่เร็วขึ้นของผลไม้
   สีเขียวสดใสของพืชมาจากธาตุแมกนีเซี่ยมเป็นอย่างมากเพราะว่าแมกนีเซี่ยมเป็นธาตุหลัก พืชที่ดูดซึมแมกนีเซี่ยมเข้าไปหลังจากพืชงอกแล้ว5-6สัปดาห์แมกนีเซี่ยมจะช่วยเพิ่มให้พืชมีความสามารถในการทนทานต่อสภาพอากาศและโรคพืชได้ดี การให้แมกนีเซี่ยมแก่พืชที่เพียงพอยังจะทำให้เกิดการสมดุลของอัตราส่วนระหว่าง      แคลเซี่ยมและแมกนีเซี่ยมแหล่งที่ให้ธาตุแมกนีเซี่ยมได้ดีต้องใช้แมกนีเซี่ยมซัลเฟตเพราะละลายน้ำได้ดีมากและให้ธาตุแมกนีเซี่ยมมากกว่าแหล่งอื่นๆ ในด้านประมงใช้ได้ดีในการเพาะเลี้ยงกุ้งเพราะให้ผลผลิตที่สูงขึ้น
  ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับออกแบบเว็บไซต์ by WebsiteBigbang