คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > โปตัสเซี่ยม เมต้าไบซัลไฟท์

 •  โปตัสเซี่ยม เมต้าไบซัลไฟท์ เป็นสารเจือปนอาหาร (Food additive) มีซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์เป็นส่วนประกอบ
  หรือชื่อทางการค้า KMS ชื่อทางเคมี Potassium Disulfite , Potassium Pentaoxodisulfate มีสูตรทางโม
  เลกุล K2O5S2อยู่ในกลุ่มซัลไฟท์ มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวละลายในน้ำได้ดีเป็นสารป้องกันการเกิดจุลิน
  ทรีย์ทั้ง แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อราได้ดี เป็นสารป้องกันการเกิดสีน้ำตาล (ทั้ง nonenzymatic และ Enzymatic
  browning reactions) การใช้ ยกเว้นเฉพาะ พืชผักผลไม้ที่รับประทานโดยไม่ผ่านความร้อนเช่น ขิง หน่อไม้
  ถั่งอก เป็นต้นห้ามใช้
  นำเข้าจาก ประเทศเยอรมัน
  ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม และขนาด 1 กิโลกรัม

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทำเว็บไซต์ by WebsiteBigbang