คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์

 •  แพ็ค หรือ PAC
  Content ---------------------------------------------------------30%Min
  Basicity ----------------------------------------------------------60-80%
  Water-insoluble Matter --------------------------------------0.5%Max
  PH Value --------------------------------------------------------3.5-5.0
  Pb -----------------------------------------------------------------0.03%Max 
  As -----------------------------------------------------------------0.0005%Max 
  Cd ---------------------------------------------------------------- 0.0006%Max 
  Fe ----------------------------------------------------------------- 0.0003%Max
  เมื่อต้องการจะตกตะกอนสิ่งสกปรกในน้ำ เรามักจะนึกถึงสารส้ม หรือทางวิชาการเรียกว่าอะลูมิเนียมซัลเฟต แต่ปัจจุบันได้มีการนำสารที่ทำให้ตกตะกอนตัวใหม่ ที่มีคุณสมบัติคล้ายสารส้ม คือ สามารถทำให้เกิดการตกตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำได้ ซึ่งได้มีการผลิตสารนี้ขึ้นใช้แล้วในหลายประเทศ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นบางประเทศไว้แล้ว 
             PAC หรือ แพ็ค คืออะไร
  PAC หรือ แพ็ค หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Poly Aluminium Chloride หรือเรียกย่อ ๆ ว่า "PAC" หรือบางตำราก็อาจใช้ชื่อย่อเป็น แพ็ค เป็นเกลืออะลูมิเนียมที่มีสูตรเคมี คือ Aln(OH)mCl(3n-m) เมื่อ O<m>3n ประเภทสารโพลิอนินทรีย์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวโดยนิวเคลียสหลายตัว (โมเลกุลใหญ่) เช่น (Al6(OH)15)3+, (Al6(OH)15)3+ , (Al6(OH)15)3+ เป็นต้น สารโพลีดังกล่าวนี้ มีความเป็นเบสิคเกลือแรงและประจุไฟฟ้าบวกมีคุณสมบัติจับตัวสูงและมีเสถียรภาพมาก ลักษณะทั่วไปของ PAC อาจอยู่ในรูปของสารละลายใส หรือขุ่นเล็กน้อย และอาจอยู่ในรูปของผงละเอียดสีขาว โดยทั่วไปมีคุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ดังตารางต่อไปนี้
   
  หมายเหตุ NTU ย่อมาจาก nephelometric turbidity units 
  ที่มาของข้อมูล : AWWA B 408-93 Liquid Poly Aluminium Chloride 
    PAC หรือแพ็ค มีคุณสมบัติอย่างไร
  PAC ทำให้สารต่างๆ ที่แขวนลอยในน้ำจับตัวกันได้โดยตะกอนสกปรกในน้ำที่มีประจุเป็นลบ จะรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกของ แพ็ค ในทุกขนาดของอนุภาคตะกอน PAC มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่ และมีหลายนิวเคลียสทำให้เกิดตะกอนหนัก จึงสามารถตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว 
    PAC หรือ แพ็ค ใช้สำหรับงานอะไรบ้าง
  PAC สามารถใช้ได้ทั่วไปในทุกกรณีกับน้ำที่ต้องการให้มีการตกตะกอน ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้นำเอา PAC ไปใช้แล้วได้ผลดี ได้แก่ 
  •น้ำประปา โดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำ 
  •น้ำบาดาล 
  •น้ำเสียในอุตสาหกรรม 
  •การแยกอณูของแข็งจากสารแขวนลอยในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ 
  •การนำสารที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมา โดยการตกตะกอนจากน้ำเสียชนิดต่างๆ 
   อุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างที่ได้มีการนำ PAC หรือ แพ็ค ไปใช้ 
  •การผลิตน้ำประปาชุมชน 
  •การกำจัดน้ำเสีย 
  •อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ 
  •อุตสาหกรรมเคมี 
  •อุตสาหกรรมเหล็ก 
  •อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
  •อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
  •อุตสาหกรรมอาหาร 
          ทางบริษัทฯ ได้นำเข้า PAC หรือ แพ็ค จากประเทศจีน ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม
       ต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อคุณอรพรรณ โทร 0979282936 , คุณศุภรดา โทร 0917708536

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทําเว็บไซต์ราคา by WebsiteBigbang