คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์


 •  


  Specification: 
  H2O2 concentration (m/m) 50% 
  Free acid as H2SO4 (m/m) 0.04% 
  Evaporation residue (m/m) 0.08% 
  Stability 97% 
  Total carbon (as C) (m/m) 0.035% 
  Nitrate (as No3) (m/m) 0.025% 

             ไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์50% สูตรทางเคมี H2O2เป็นของเหลวใสหนืดกว่าน้ำเล็กน้อยมีรสขม เป็นสารฟอกขาวใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค
     ไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ เป็นสารประกอบเพอร์อ๊อกไซด์( สารที่ประกอบด้วยอ๊อกซิเจนและเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยว)
  รูปแบบที่ง่ายที่สุดมีสภาพเป็นของเหลวใสหนืดกว่าน้ำเล็กน้อยมีรสขม ไม่อยู่ตัวซึ่งสามารถละลายตัวเป็นอ๊อกซิเจนกับน้ำเมื่อเจือจางจะเป็นสารละลายไม่มีสี เนื่องจากไฮโดยเจนเพอร์อ๊อกไซด์สามารถละลายตัวเป็นน้ำได้เมื่อถูกแสงแดดและความร้อน โดยทั่วไปไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์จะอยู่ในรูปสารละลายความเข้มข้นตั้งแต่ 3 - 90%มักใช้เป็นสารฟอกสีในอาหาร , สารทำความสะอาด , น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนัง , ใช้ล้างภาพน้ำมันเก่าๆให้สดใสขึ้น , ทำเป็นน้ำยาบ้วนปาก การใช้ไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ล้างแผลจะใช้ในฐานะยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆ เฉพาะที่เช่น บาดแผลเล็กแต่อาจเกิดผลข้างเคียงจากความเป็นพิษ ซึ่งรบกวนการสมานแผลทำให้แผลแสบและระคายเคืองดังนั้นควรใช้ที่จำเป็น
      ไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์สามารถใช้ฟอกเส้นผม โดยการนำสารนี้ไปผสมกับสารชนิดอื่นจนทำให้สารละลายมีฤทธิ์เป็นด่าง แล้วนำมาฟอกผมจะทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลงง่ายต่อการเปลี่ยนสีผม และยังทำให้สีที่ต้องการย้อมติดกับเส้นผมได้ง่าย ไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ยังมีส่วนผสมอยู่ในน้ำยาโกรกผม ซึ่งในน้ำยาย้อมผมไม่ควรมีไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์เกิน 6 % แต่ที่พบในท้องตลาดมีตั้งแต่ 3-40% ซึ่งหากใช้โดยไม่มีการเจือจางจะทำให้เกิดการระคายเคืองหนังศรีษะและเส้นผมอาจถูกทำลายได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารฟอกขาวในอุตสาหกรรมฟอกย้อมซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับเส้นใยเกือบทุกชนิดเกิดอันตรายต่อเส้นใยน้อยที่สุด
         การฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ ต้องใช้โซเดี่ยมซิลิเกตควบคุมการสลายตัว นอกจากใช้ฟอกเส้นใยแล้วยังใช้ไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ฟอกงาช้างและขนนกอีกด้วย
         การเก็บรักษาไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์
  - ให้เก็บไว้ในที่มืดหรือภาชนะสีน้ำตาลเข้ม หรือภาชนะทึบแสงและไว้ในที่เย็นนอกจากนี้อาจเติมสารบางชนิดลงไป
  เล็กน้อยเช่นแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันไม่ให้สลายตัวเร็วเกินไป
         ไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ ยังมีคุณสมบัติเป็นสารไวไฟซึ่งภาชนะบรรจุสารอาจระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง
  ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยหรืออาจใช้ผงเคมีแห้ง เช่นโฟมหรือคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
          อันตรายต่อสุขภาพอนามัย
  - เนื่องจากไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์มีฤทธิ์กัดกร่อน การหายใจเอาสารนี้เข้าไปอาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอ หายใจติดขัด เมื่อสัมผัสผิวหนังอาจเกิดผื่นแดงรู้สึกปวดแสบปวดร้อน เมื่อรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการปวดท้องและอาเจียน
  ได้ และเมื่อสัมผัสถูกดวงตาจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตาแดง ปวดตา สายตาอาจพร่ามัวได้
          การปฐมพยาบาล
  - หากได้รับสารโดยการหายใจรีบให้ผู้ป่วยออกไปอยู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ แต่ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด
  ถ้าหายใจติดขัดให้อ๊อกซิเจนช่วยแล้วนำส่งแพทย์
  - หากสัมผัสผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก
  - หากสัมผัสดวงตา ให้ใช้นิ้วถ่างแยกเปลือกตาออกแล้วฉีดน้ำเย็นล้างตาทันที
  - หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมากให้นำส่งแพทย์ทันที
      ทางบริษัทได้จำหน่ายขนาดบรรจุถังละ 30 กิโลกรัม
    ต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อคุณอรพรรณ โทร 0979282936 , คุณศุภรดา โทร 0917708536
      


                                                                                                                                                                                                                    
   

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับออกแบบเว็บไซต์ by WebsiteBigbang