คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์

 • Product Description
  Product name: Hydrogen peroxide 
  Purity: 50% 
  Standard: GB1616-2003 
  Chemical formula: H2O2 
  Appearance: Colorless liquid 
   
  Application: 
  1) Pulp and paper, chemical synthesis, environmental uses, including water 
  Treatment, textiles, mining, electronics, food and cosmetics 
  2) Textile and paper industries: As bleaching agent 
  3) Chemical industry: In oxidation and hydroxylation reactions and production of organic/inorganic peroxides such as peracetic acid, sodium perborate and calcium peroxide 
  4) Mining industry: In eliminating toxic effects of various mines 
  5) Metallurgical industry: In obtaining metallic surfaces 
  6) Cosmetics, pharmaceutical and food packaging industries: Sterilization 
  7) Waste water treatment: Obtaining dissolved oxygen and eliminating toxic effects 

  Specification: 
  H2O2 concentration (m/m) 50% 
  Free acid as H2SO4 (m/m) 0.04% 
  Evaporation residue (m/m) 0.08% 
  Stability 97% 
  Total carbon (as C) (m/m) 0.035% 
  Nitrate (as No3) (m/m) 0.025% 
  Package: 30kg/plastic drum 
   ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ เป็นสารประกอบเพอร์อ๊อกไซด์(สารที่ประกอบด้วยอ็อกซิเจนและเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยว)รูปแบบที่ง่ายที่สุดมีสภาพเป็นของเหลวใสหนืดกว่าน้ำเล็กน้อยมีรสขมไม่อยู่ตัวซึ่งสามารถละลายตัวเป็นอ๊อกซิเจนกับน้ำเมื่อเจือจางจะเป็นสารละลายไม่มีสี เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์สามารถละลายตัวเป็นน้ำได้เมื่อถูกแสงและความร้อนจึงควรเก้บรักษาสารชนิดนี้ไว้ในภาชนะทึบแสง โดยทั่วไปไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์จะอยู่ในรูปสารละลายความเข้มข้นตุั้งแต่3-90%มักใช้เป็นสารฟอกสีในอาหาร,สารทำความสะอาด,น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนัง,ใช้ล้างภาพสีน้ำมันเก่าๆให้สดใสขึ้น,ทำน้ำยาบ้วนปาก การใช้ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ล้างแผลจะใช้ในฐานะยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆเฉพาะที่เช่นบาดแผลเล็กๆแต่อาจเกิดผลข้างเคียงจากความเป็นพิษซึ่งรบกวนการสมานแผลทำให้แผลแสบและระคายเคืองดังนีั้นควรใช้เท่าที่จำเป็น ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์สามารถใช้ฟอกเส้นผมโดยการนำสารชนิดนี้ไปผสมกับสารชนิดอื่นจนทำให้สารละลายมีฤทธิ์เป็นด่างแล้วนำมาฟอกผมจะทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลงง่ายต่อการเปลี่ยนสีผมและยังทำให้สีที่ต้องการย้อมติดกับผมไดก้ง่าย ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ยังมีส่วนผสมอยู่ในน้ำยาโกรกผมซึ่งในน้ำยาย้อมผมไม่ควรมีไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์เกิน6%แต่ที่พบในท้องตลาดมีตั้งแต่3-40%ซึ่งหากใช้โดยไม่มีการเจือจางจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองหนังศรีษะและเส้นผมอาจถูกทำลายได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารฟอกขาวในภาคอุตสาหกรรมฟอกย้อมซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับเส้นใยเกือบทุกชนืิดและเกิดอันตรายต่อเส้นใยน้อยที่สุด การฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ต้องใช้โซเดี่ยมซิลิเกตควบคุมการสลายตัวนอกจากใช้ฟอกเส้นใยแล้วยังใช้ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ฟอกงาช้างและขนนกอีกด้วย
  บรรจุ 30กก./ถัง

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang