คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์


 •  


  Specification: 
  H2O2 concentration (m/m) 50% 
  Free acid as H2SO4 (m/m) 0.04% 
  Evaporation residue (m/m) 0.08% 
  Stability 97% 
  Total carbon (as C) (m/m) 0.035% 
  Nitrate (as No3) (m/m) 0.025% 

                                                                                                                                                                                                                                            ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 50% สูตรทางเคมี H2O2 เป็นของเหลวใส เป็นสารฟอกขาว                                                      ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 50% สูตรทางเคมี H2O2 เป็นของเหลวใส เป็นสารฟอกขาว เป็นสารประกอบเพอร์อ๊อกไซด์(สารที่ประกอบด้วยอ็อกซิเจนและเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยว) รูปแบบที่ง่ายที่สุดมีสภาพเป็นของเหลวใสหนืดกว่าน้ำเล็กน้อยมีรสขมไม่อยู่ตัวซึ่งสามารถละลายตัวเป็นอ๊อกซิเจนกับน้ำเมื่อเจือจางจะเป็นสารละลายไม่มีสี เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์สามารถละลายตัวเป็นน้ำได้เมื่อถูกแสงและความร้อนจึงควรเก้บรักษาสารชนิดนี้ไว้ในภาชนะทึบแสง โดยทั่วไปไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์จะอยู่ในรูปสารละลายความเข้มข้นตุั้งแต่3-90%มักใช้เป็นสารฟอกสีในอาหาร,สารทำความสะอาด,น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนัง,ใช้ล้างภาพสีน้ำมันเก่าๆให้สดใสขึ้น,ทำน้ำยาบ้วนปาก การใช้ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ล้างแผลจะใช้ในฐานะยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆเฉพาะที่เช่นบาดแผลเล็กๆแต่อาจเกิดผลข้างเคียงจากความเป็นพิษซึ่งรบกวนการสมานแผลทำให้แผลแสบและระคายเคืองดังนีั้นควรใช้เท่าที่จำเป็น                                                                          ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์สามารถใช้ฟอกเส้นผมโดยการนำสารชนิดนี้ไปผสมกับสารชนิดอื่นจนทำให้สารละลายมีฤทธิ์เป็นด่างแล้วนำมาฟอกผมจะทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลงง่ายต่อการเปลี่ยนสีผมและยังทำให้สีที่ต้องการย้อมติดกับผมไดก้ง่าย ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ยังมีส่วนผสมอยู่ในน้ำยาโกรกผมซึ่งในน้ำยาย้อมผมไม่ควรมีไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์เกิน6%แต่ที่พบในท้องตลาดมีตั้งแต่3-40%ซึ่งหากใช้โดยไม่มีการเจือจางจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองหนังศรีษะและเส้นผมอาจถูกทำลายได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารฟอกขาวในภาคอุตสาหกรรมฟอกย้อมซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับเส้นใยเกือบทุกชนืิดและเกิดอันตรายต่อเส้นใยน้อยที่สุด การฟอกขาวด้วย ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์    ต้องใช้โซเดี่ยมซิลิเกตควบคุมการสลายตัวนอกจากใช้ฟอกเส้นใยแล้วยังใช้ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ฟอกงาช้างและขนนกอีกด้วย
                    ทางบริษัทฯได้จำหน่ายขนาดบรรจุถังละ 30 กิโลกรัม
        ต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อคุณอรพรรณ โทร 0979282936
   

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับออกแบบเว็บไซต์ by WebsiteBigbang