คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > Benzakonium chloride 80%

 • Benzakonium chloride80% ( บี.เค.ซี.80%)

  Test Required

  Specification

  Results

  Appearance

  Clear colorless to Yellowish Liquid

  Pass

  P.H. 10%

  6.0-9.0

  6.79

  Active Ingredient (%)

  80(min)

  80.39

  Content of Amine salt (%)

  1(max)

  0.42

  Color Hazen

  50(max)

  40.00

   
     เบนซาโคเนี่ยมคลอไรด์80% ( benzakonium chloride80%) หรือ บี.เค.ซี.80% เป็นสารลดแรงตึงผิวใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคทุกชนิด

     เบนซาโคเนียมคลอไรด์ 80%( บี.เค.ซี.80%)  ผลิตจากน้ำมันมะพร้าว เป็นแหล่งน้ำมันพืชที่สำคัญที่อยู่ในแถบเอเชีย โดยมีการควบคุมสารเคมีและชีวภาพ บี.เค.ซี.80% เป็นสารลดแรงตึงผิวใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวทั่วไป และเป็นตัวทำลายเชื้อโรค เช่น ไวรัส ,แบคทีเรีย , เชื้อรา เป็นต้น ดังนั้น บี.เค.ซี.80 % จึงถูกใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาควบคุมเชื้อโรคต่างๆ บี.เค.ซี. ไม่เป็นอันตรายต่อ มนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต
     เบนซาโคเนียมคลอไรด์80%( บี.เค.ซี.80%) วิธีการใช้
  โดยการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ บี.เค.ซี. 80% อัตราส่วน 1 ต่อ 1600 โดยประมาณ
  1. ใช้กับถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาด 20 ลิตร เติม บี.เค.ซี. 80% ปริมาณ 12.5 ซี.ซี.ใส่ลงในน้ำประมาณ 20 ลิตรแล้วคนให้เข้ากันฉีดพ่นบริเวณที่
  ต้องการ
  2. สำหรับใช้กับเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบใช้เครื่องยนต์ขนาด 12 ลิตรเติม บี.เค.ซี. 80% ประมาณ 7.5 ซี.ซี. ใส่ลงในน้ำประมาณ 12 ลิตรคนให้เข้ากันฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการ
      เบนซาโคเนี่ยมคลอไรด์80%( บี.เค.ซี.80%) กับการเลี้ยงกุ้ง
  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมักใช้ บี.เค.ซี.80%ในการลดปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียในบ่อกุ้งอาจจะเป็นช่วงเตรียมบ่อ หรืออาจเป็นช่วงมีกุ้งอยู่ในบ่อแล้วก็ตามโดยมักจะใช้ในอัตราส่วนตั้งแต่ 0.3 - 1 ppm หรือ 0.5 - 2 ลิตรต่อไร่น้ำลึก 1.2 เมตรผสมน้ำให้เจือจางแล้วนำมาสาดลงในบ่อ เปิด
  เครื่องตีน้ำเต็มที่เพื่อให้กระจายทั่วบ่ออย่างรวดเร็ว
      ส่วนเบนซาโคเนียมคลอไรด์50%(บี.เค.ซี.50%) เกษตรกรผู้เลี้ยงมักใช้ในการทำความสะอาดตัวกุ้งและเหงือกกุ้ง(ขณะที่กุ้งในบ่อยังแข็งแรง) แต่ตัวกุ้งสกปรกหรือเริ่มมีตะกอนเข้าเหงือก โดยใช้ในอัตราส่วน 0.5 - 1 ppm ( 1 - 2 ลิตรต่อไร่น้ำลึก 1.2 เมตร )
       เบนซาโคเนี่ยมคลอไรด์80%ข้อควรระวัง
  - สารเบนซาโคเนี่ยมคลอไรด์80%เข้มข้นทำให้เกิดระคายเคือง เยื่อบุทางเดินหายใจ ผิวหนังและดวงตา ขณะทำการผสมควรสวมหน้ากากป้องกัน แว่นตานิรภัยและถุงมือยาง
  - หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่
  - หากสัมผัสถูกดวงตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย 10 นาที
  - หากกลินกินเข้าไปอย่าทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา รีบนำส่งแพทย์โดยเร็ว
       การเก็บรักษา เบนซาโคเนี่ยมคลอไรด์80%
  - ให้เก็บที่มีอุณหภูมิปกติห่างจากแสงแดดและความชื้น และให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงในกรณีใช้สารไม่หมดควรปิดภาชนะบรรจุให้สนิท เมื่อใช้สารหมดแล้วควรขุดหลุมฝังภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย

        ทางบริษัทได้นำเข้าจากประเทศจีน
  สั่งซื้อติดต่อคุณอรพรรณโทร 0979282936 , คุณศุภรดา โทร 0917708536
    

   

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับออกแบบเว็บไซต์ by WebsiteBigbang