คลอรีน

วิธีการสั่งซื้อ

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • นางสาว ศรินภัทร ขันธะจำนงค์     เลขที่บัญชี 008-7-29056-5
  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 • นางสาว ศรินภัทร ขันธะจำนงค์      เลขที่บัญชี 962-0-24329-3
  ธนาคาร กรุงไทย สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • นางสาว ศรินภัทร ขันธะจำนงค์      เลขที่บัญชี 406-4700-13-3
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 •    ธนาคาร ทหารไทย
 • นางสาว ศรินภัทร ขันธะจำนงค์     เลขที่บัญชี 235-2-33571-1
  ธนาคาร ทหารไทย สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • นางสาว ศรินภัทร ขันธะจำนงค์     เลขที่บัญชี 004-8-06855-3
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • บริษัท วิริยะอินเตอร์เคม จำกัด     เลขที่ 025-7-07865-9 (ออมทรัพย์)
  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., ทำเว็บไซต์บริษัท by WebsiteBigbang