คลอรีน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิริยะอินเตอร์เคม จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105536069101สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 51/129 หมู่บ้านกัญจน์

แมนชั่นเฮ้าส์ หมู่12ซอยรามอินทรา40แยก25 ถนนรามอินทรา แขวงคลอง กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ10230 โดยมีนางสาว ศรินภัทร ขันธะจำนงค์ เป็น ประธานกรรมการ ซึ่งสินค้าสารเคมีที่บริษัทจำหน่ายมีกว่า 60 รายการซึ่งสิน ค้าเคมีส่วนใหญ่ทางบริษัทได้นำเข้าจากประเทศจีน,ญี่ปุ่น,อเมริกา,เยอรมัน และทางบริษัทยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีจากโรงงานผู้ผลิตภายในประ เทศ โดยทางบริษัทมีลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม เช่น โลหะ,ห้องเย็นแช่ แข็ง,เกษตรกรรม,ประมง,อาหาร-เครื่องดื่ม,บำบัดน้ำเสีย,ฟอกย้อมสิ่งทอรวม ทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยราชการ เช่น โรงพยาบาล,อบต,เทศบาล ฯลฯ และลูก ค้าที่เป็นบริษัท,ห้าง,ร้าน,บุคคลธรรมดา และพร้อมกันนี้ทางบริษัทยังได้ให้ คำปรึกษาและจัดหาเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้าอีกด้วย การจัดส่งสินค้าทางบริษัท ได้จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทได้ตะหนักถึงความพอใจของลูกค้าเป็น สำคัญ

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทำเว็บ by WebsiteBigbang