คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > กรดฟอร์มิก

 • Specifications:
  ITEM                     First grade           Second Grade
  Colour Index               10 max                  20 max
  Purity                          94% min                85% min
  Sulphate as SO4       0.001% max          0.002% max
  Chloride as CL       0.003% max          0.005% max
  Iron as FE               0.0001%max          0.0005%max
  Evaporation residue  0.006% max          0.02% max

  ความเข้นข้นเทียบเป็นเปอร์เซนต์ 85%และ94%
  ทางบริษัทได้จำหน่ายของประเทศจีน 85%ขนาดบรรจุ 25 กก. 94%บรรจุ 35 กก.และ 25 กก.
  ประเทศเยอรมัน 94%ขนาดบรรจุ 35 กก./ถัง 
  ใช้ในอุตสาหกรรมยางพาราทำให้ได้น้ำยางดีสีสวย ขายยางได้ราคา

  การทำยางแผ่นดิบคุณภาพดี หมายถึง การนำน้ำยางสดจากสวนยางพารามาทำเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพ 1 หรือ คุณภาพ 2 หรือคุณภาพ 3 เพื่อจำหน่ายต่อไป ส่วนการพิจารณาว่าจะทำยางแผ่นดิบคุณภาพไหน ก็ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดหรือระดับราคาที่ขายได้ นั่นเอง

  ลักษณะยางแผ่นดิบคุณภาพดี ควรมีลักษณะ ดังนี้

  1. เป็นยางแผ่นที่บางสม่ำเสมอ ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
  2. แผ่นยางสะอาด ไม่มีเชื้อรา, สิ่งสกปรก และฟองอากาศเจือปน
  3. ความชื้นในแผ่นยางไม่ควรเกิน 3 % (สำหรับคุณภาพ 3)
  4. ขนาดของแผ่นยาง กว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร
  5. น้ำหนักของแผ่นยางอยู่ระหว่าง 0.8-1.2 กิโลกรัม/แผ่น
  6. แผ่นยางมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่คอดกิ่ว สีสม่ำเสมอ ลายดอกเห็นเด่นชัด
  7. มีความยืดหยุ่นดี

  หลักในการทำยางแผ่นดิบคุณภาพดี

  น้ำยางสดที่ออกมาจากต้นยางพาราเป็นน้ำยางสดที่สะอาดมาก ๆ ความสกปรกในแผ่นยางดิบมักจะมาจากการขาดความระมัดระวังในขั้นตอนการทำนี่เอง ดังนั้น เมื่อเก็บน้ำยางสดมาจากสวนยางแล้ว ก็ควรจะเริ่มทำแผ่นทันทีโดยไม่ชักช้า เพราะอากาศหรือความร้อน ตลอดจนจุลินทรีย์ในน้ำยางสด จะค่อย ๆ ทำให้น้ำยางสดเกิดการจับตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ จนกลายเป็นก้อนใหญ่ หรือที่เรียกว่า "น้ำยางบูด" ในทุกขณะที่เวลาผ่านไป นอกจากนี้ น้ำยางยิ่งสดมากเท่าใด การกรองก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ทำยางแผ่น ก็ต้องเตรียมให้พร้อมและล้างทำความสะอาด(ให้เปียกน้ำก่อนทุกครั้ง)ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะสะอาดอยู่แล้วก็ตาม

  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำยางแผ่นดิบคุณภาพดี มัดังนี้

  ตะแกรงสำหรับกรองน้ำยางเบอร์ 40 (มี 40 ช่องต่อความยาว 1 นิ้ว หรือเรียกว่า 40 Mesh)และ เบอร์ 60 (มี 60 ช่องต่อความยาว 1 นิ้ว หรือเรียกว่า 60 Mesh), ถังรวมน้ำยาง, กระป๋องตวงน้ำยาง, กระป๋องตวงน้ำกรด, ตะกงอะลูมิเนียม, ที่กวนน้ำยาง, แผ่นสังกะสีปิดตะกงยาง, แท่นนวดยกพื้น ปูด้วยสังกะสี, จักรรีดเรียบและจักรรีดดอก, ถังน้ำหรืออ่างน้ำ, ราวไม้ไผ่

  วิธีการทำยางแผ่นดิบคุณภาพดี ที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วไปนิยมปฏิบัติอยู่ มีขั้นตอน ดังนี้

  1. ทำการกรองน้ำยางสด โดยกรองเบอร์ 40 อยู่ด้านบนและเบอร์ 60 อยู่ด้านล่าง เพื่อกรองขยะและสิ่งสกปรกออกไป ขั้นตอนการกรองมีความสำคัญมากต่อเก็บน้ำยางพาราความสะอาดในแผ่นยางดิบ(หากกรองแล้วน้ำยางไหลช้า ให้ใช้ฟางรองในกรองเบอร์ 40 ก่อน)
  2. ทำการเติมน้ำสะอาด ลงในน้ำยางสดที่กรองแล้ว 1 เท่าตัว คนให้เข้ากัน ในกรณีที่เป็นน้ำยางจากต้นยางที่เพิ่งเปิดกรีดปีแรก ๆ ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง(Dry Rubber Content-DRC)ต่ำ ก็ควรผสมน้ำให้น้อยลง เป็นน้ำยาง 3 ส่วน น้ำ 2 ส่วน (หลังจากผสมแล้วน้ำยางควรมีความเข้ม
  3. ตวงส่วนผสมของน้ำยางและน้ำนี้ใส่ตะกงอะลูมิเนียม ตะกงละ 5 ลิตร
  4. ผสมน้ำกรดฟอร์มิคในอัตรา น้ำกรด 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 3 กระป๋องนม (หากคำนวณแล้วจะได้น้ำกรดฟอร์มิค 2.5 %)
  5. การรวบรวมน้ำยางกวนน้ำยางด้วยที่กวน 1-2 เที่ยว แล้วค่อย ๆ เทส่วนผสมของน้ำกรดฟอร์มิค 1 กระป๋องนม(ต่อน้ำยาง 1 ตะกง)ลงไปตามยาวของตะกง แล้วกวนไปมาช้า ๆ ให้น้ำยางและน้ำกรดเข้ากันอย่างทั่วถึง 5-6 เที่ยว
  6. ในระหว่างการกวน จะมีฟองอากาศเกิดขึ้น ให้ช้อนฟองอากาศออกให้หมด (นำไปทำเป็นขี้ยางชั้นดีได้)
  7. ปิดตะกงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกปลิวตกลงไป ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาที น้ำยางก็จะแข็งตัว ให้รินน้ำหล่อไว้ทุกตะกง เพื่อความสะดวกในการเทยางออกจากตะกง
  8. การทำยางแผ่นดิบคว่ำตะกงลงบนแท่นนวด ยางก็จะหลุดออกจากตะกง จากนั้นทำการนวดด้วยมือหรือไม้นวดก็ได้ตามแต่ถนัด นวดให้ยางเป็นแผ่นบางลงจนเหลือประมาณ 1 เซนติเมตร
  9. นำแผ่นยางเข้าเครื่องรีดเรียบ 3 ครั้ง จะทำให้แผ่นยางบางลงเหลือประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
  10. จากนั้นนำเข้าเครื่องรีดดอกอีก 1 ครั้ง ก็จะได้ยางแผ่นดิบที่มีขนาดพอเหมาะและมีความบางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
  11. นำยางแผ่นดิบไปจุ่มน้ำในโอ่งหรือถังน้ำ แล้วจึงนำไปผึ่งในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก(หากนำการตากยางแผ่นดิบไปตากภายนอกก็ไม่ควรโดนแดดมากนัก) จนยางแผ่นดิบแห้งสนิทซึ่งอาจจะใช้เวลา 10-15 วัน ก็สามารถรวบรวมและนำไปจำหน่ายต่อไป
  12. ถ้าหากมีโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโรงรมควัน หลังจากผึ่งยางแผ่นดิบไว้สักครู่ เมื่อน้ำหยุดไหล ก็สามารถนำเข้าอบหรือรมควันได้เลย
  13. หมายเหตุ:

   ข้อ 2 และข้อ 3 เราอาจจะผสมน้ำกับน้ำยางสดในแต่ละตะกงก็ได้เช่นกัน โดยใส่น้ำยางสด 2.5 ลิตร และผสมน้ำ 2.5 ลิตร ซึ่งวิธีนี้เราอาจไม่จำเป็นต้องมีถังผสมน้ำยางขนาดใหญ่

    

    

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., ทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang