คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > กรดมะนาว

 • CITRIC ACID MONOHYDRATE

                                  ITEM

  Specification

  Appearance

  White crystalline powder

  Identification

  pass

  Water solution

  20% Clarity

  Assay %

  99.93

  Moisture %

  8.54

  Sulphate ash %

  0.01

  Sulphate

  20 ppm

  Oxalate

  20 ppm

  Calcium

  20 ppm

  Heavy Metals

  1 ppm

  Iron

  1 ppm

  Chloride

  5 ppm

  Barium

  pass

  Endotoxin of Germ

  0.5 Tu/mg

  Aluminium

  0.2 ppm

  Arsenic

  1 ppm

  Mercury

  0.1 ppm

  Lead

  0.5 ppm

  Organic Volatile Impurity

  pass

  Tridodecylamine

  0.1 ppm

  PH

  1.81

  Mesh Size

  8-60 Mesh90%

  CITRIC ACID ANHYDROUS

  ITEM

  Specification

  Appearance

  White crystalline powder

  Identification-Citrate

  Pass of test

  Assay %

  99.85

  Water %

  0.23

  Sulphate ash %

  0.010

  Oxalate

  Less than 100 ppm

  Sulfate

  Less than 150 ppm

  Arsenic

  none

  Heavy Metals

  none

  Barium (Ba)

  pass

  Calcium (Ca)

  Less than 200 ppm

  Ferric (Fe)

  Less than 50 ppm

  Chloride (Cl)

  Less than 50 ppm

  Lead (Pb)

  none

  Mercury (Hg)

  none

  Readily carbonizable  Substances

  N0ne

  Method BP 1998/USP24

  Method Used BP 1998/USP24

  Remarks : also has certificate of Food And Drug Administration(Thailand)

  : Kosher : Halal : Food Safety System Certification 2200:2010 

  คุณประโยชน์: กรดซิตริก(citric acid)เรียกทางการค้าชื่อ กรดมะนาว เป็นกรดอินทรีย์(organic acid)เป็นกรดอ่อนมีสูตรทางเคมีC6H1008พบตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิดเช่นพืชตระกูลส้ม,มะนาวซึ่งมีส่วนประกอบของกรดซิตริกประมาณ7-9%ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผลิตกรดมะนาวจากสารสังเคราะห์ซึ่งมี%ที่สูงและคงที่ เหมาะในการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กรดซิตริกเป็นวัตถุเจือปนอาหาร(Food additive)ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอาหารและเครื่องดื่มหน้าที่ในอาหาร1.กรดซิตริกใช้เพื่อปรับภาวะความเป็นกรดโดยใช้ปรับค่าพีเอชของอาหารให้เป็นอาหารปรับกรด(acidified food) การประมาณค่าphของกรดซิตริกที่ความเข้มข้นต่างๆเช่นละลายกรดซิตริกความเข้มข้น5%มีค่าพีเอชเท่ากับ1.87
  2.ปรุงแต่งกลิ่นรสปรับให้อาหารมีรสเปรี้ยวใช้ในเครื่องปรุงรส
  3.เป็นสารกันหืน
  4.เป็นสารจับโลหะ
  5.เป็นสารกันเสีย
  6.เป็นสารทำความสะอาด
  ขนาดบรรจุ 25 กก/ถุงและขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., ทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang