คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > คลอรีน

 •         คลอรีน( chlorine )เป็นสารเคมีสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ,เป็นสารฟอกขาวเป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงมีค่าความเป็นกรด
   คลอรีนคืออะไร คลอรีน(Chlorine) คือสารอนินทรีย์ในกลุ่มแฮโลเจนที่ใช้สำหรับเป็นสารฆ่าเชื้อโรค ( Sanitizer )ซึ่งนิยมใช้กันอย่าง
  กว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เขื้อรา รวมทั้งจุลินทรีย์ก่อโรคการใช้คลอรีนมีความ
  ปลอดภัยสูงและสามารถสะลายตัวได้รวดเร็วในธรรมชาติ ราคาถูกข้อเสียของคลอรีนคือมีกลิ่นเหม็นมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงมีค่าPHต่ำ
    คุณสมบัติคลอรีน ( Chlorine ) คลอรีนเป็นสารที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมเคมี, การเกษตร
  และสาธารณสุข เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติของคลอรีนเป็นตัวอ๊อกซิไดซ์ ( Oxidizing agent )ที่รุนแรงและมีราคาถูกหาซื้อง่ายจึงนิยมนำมาใช้ เป็นสารฟอกขาวหรือเป็นสารฆ่าเชื้อโรคโดยเติมคลอรีนลงในน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
     ประโยชน์คลอรีน ( Chlorine )
  1. ในน้ำดื่ม น้ำใช้ในกระบวนการผลิต เช่น น้ำหล่อเย็นอาหารกระป๋องหลังการฆ่าเชื้อในหม้อฆ่าเชื้อ ( retort ) น้ำที่ใช้หลอมละลาย
  ( thawing )อาหารแช่เยือกแข็ง ( frozen food )
  2. ใช้ในการทำความสะอาดวัตถุดิบ, ทำความสะอาดผิวอาหารเช่น ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
  3. ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ ( Sanitizer ) เพื่อการฆ่าเชื้อเครื่องครัว , เครื่องอุปกรณ์ แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม พื้นผิวที่สัมผัสอาหาร ( food
  contact surface )รวมทั้งเสื้อผ้า ถุงมือ รองเท้าพนักงาน
  4. ใช้ฆ่าเชื้อพื้นโรงงานบริเวณที่ผลิต
  5. ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
       คลอรีน ( Chorine )เป็นธาตุอะไร คลอรีน ( อังกฤษ : Chlorine ภาษษกรีก oros แปลว่าสี เขียวอ่อน )เป็นธาตุเคมีที่มีอะตอม 17
  และสัญลักษณ์ CL เป็นแฮโลเจนพบในตารางธาตุในกลุ่ม 17 เป็นส่วนของเกลือทะเลและสารประกอบอื่นๆปรากฎมากในธรรมชาติและจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์ด้วย รูปของก๊าซคลอรีนมีสีเขียวอมเหลืองมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 2.5 เท่า
       รูปแบบคลอรีน ( Chlorine )มี
  1. แก็สคลอรีน ( Chlorine gas CL2 ) มีราคาถูกเหมาะกับการใช้ปริมาณมากจึงเหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะการใช้แก็ส
  คลอรีน ต้องการระบบความปลอดภัยสูงต้องมีระบบควบคุมระบบจ่ายก๊าซอัตโนมัติ และการควบคุม PH แบบOnline ซึ่งก๊าซคลอรีน
  ลดค่า ph ของน้ำให้ต่ำกว่า 6.5 มักใช้กับการฆ่าเชื้อโดยผสมกับน้ำล้างวัตถุดิบ และใช้ในระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ระบบบำบัด
  น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
  2. แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์ ( Calcium h ypochlorite , CaCL2O2 ) คลอรีนชนิดนี้เป็นคลอรีน 65% และ คลอรีน 70% มีทั้งแบบผงและเกล็ด เป็นคลอรีนที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับฆ่าเชื้อวัตถุดิบและฆ่าเชื้อในน้ำที่ใช้ในกระ
  บวนการผลิต เช่น น้ำหล่อเย็น น้ำหลอมละลายวัตถุดิบที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง ( thawing )คลอรีนนอกจากการฆ่าเชื้อแล้วยังใช้ได้ผล
  ดีคือ เกลือแคลเซี่ยมรวมตัวกับเพกตินในผนังเซลล์ของผักผลไม้ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงขึ้นและต้านทานโรคได้ดี
  3. โซเดี่ยมไฮโปคลอไรด์ ( Sodium hypochlorite , NaOCL ) คือคลอรีนน้ำ10% เป็นคลอรีนที่นิยมใช้สำหรับเป็นน้ำยาซักผ้าขาว มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเช่น อาหารแช่แข็ง โซเดี่ยมไฮโปคลอไรด์พบอยู่ในรูปสารละลาย
  4. คลอรีนไดอ๊อกไซด์ ( Chlorine Dioxide , NaCLO2 ) คลอรีนไดอ๊อกไซด์อัตรา 7.5%ของ Sodium Chlorite ( NaCLO2 )ผสมกับ
  Hydrochloric acid ( HCL )ในอัตราส่วน 1 : 1
      โทษของคลอรีน ( Chlorine ) เนื่องจากคลอรีนเป็นสารอ๊อกซิไดซ์อย่างรุนแรงพิษจากคลอรีน เกิดจากการกัดกร่อนต่อเนื้อเยื่อหรือ
  เนื้อเยื่อบุที่สัมผัสถูก อาการของผู้ป่วยจึงเป็นอาการที่เกิดจากการระคายเคืองของผิวหนังมีน้ำมูก น้ำตาไหล ปวดเวียนศรีษะ คลื่นไส้
  อาเจียน อาการที่เกิดจากการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจได้แก่ ไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ในรายที่รุนแรงอาจทำให้เกิดหลอดลมและปอดอักเสบ จนกระทั่งมีอาการน้ำท่วมปอดได้อาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทันที หลังจากได้สูดดมโดยตรงหรือสัมผัส
  โดยตรงกับคลอรีน
        การแก้พิษคลอรีน ถ้าสัมผัสคลอรีนโดยตรงและมีอาการข้างต้นให้ล้างบริเวณที่ได้สัมผัสด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆแล้วนำผู้
  ป่วยออกจากบริเวณนั้นไปที่ๆมีอากาศถ่ายเทสะดวกห้ามไม่ให้ผู้ป่วยอาเจียน แล้วนำผู้ป่วยพบแพทย์ทันที
        คลอรีน ( Chlorine )ซื้อที่ไหน ทางบริษัทได้มีจำหน่าย คลอรีนน้ำ10% คลอรีนผงและเกล็ด65% , 70% คลอรีน 90%ผงและเกล็ด
  เม็ด 15 กรัมและ 200 กรัม
    ต้องการสั่งซื้อสินค้ากรุณาติดต่อ คุณศิริพร โทร 0979282936คุณศุภรดา โทร 0917708536


                                                                                                                  

    
      

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทำเว็บ by WebsiteBigbang