คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > น้ำยาเร่งการตกตะกอน

 • F-1000 เป็นน้ำยาเร่งการตกตะกอนที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพน้ำใสในสระที่มีลักษณะขุ่นมัว เนื่องจากมีสารแขวนลอยมากน้ำยาจะมีคุณ
  สมบัติทำให้สารแขวนลอยมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจนมีน้ำหนักมากพอที่จะตกตะกอนลงสู่ก้นสระ
   ขั้นตอนการใช้ เทน้ำยา ประมาณ 2 ลิตรผสมน้ำ 20 ลิตรต่อน้ำ 100 คิวคนให้น้ำยาและน้ำเข้ากันได้ดีและเทลงสระน้ำให้ทั่ว การใส่
  น้ำยาเร่งการตกตะกอนต้องใส่เวลาค่ำหลังจากปิดสระแล้วและต้องปิดระบบหมุนเวียนของน้ำ เพื่อให้สารแขวนลอยรวมตัวเป็นตะ
  กอนทิ้งไว้1คืนและรีบดูดตะกอนออกตอนช่วงเช้าทันที
  ขนาดบรรจุ ถังละ 20 ลิตร
                 

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang